Research

Research Area

 1. 1.Artificial Intelligence

  YAO, Xin
  SHI, Yuhui

 2. 2.Data Science

  YAO, Xin
  YANG, Shuanghua
  LUO, Zongwei

 3. 3.Computer System and Networking

  YANG, Shuanghua
  Georgios Theodoropoulos
  HAO, Qi
  ZHANG Jin
  Zhang Yuqun

 4. 4.Computational Theory

  YAO, Xin
  WANG, Qi